Defining identifiability for improved flexibility of input data in the cardiovascular functional avatar hos Linköping University

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Future Finder är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.