Doktorand i nationalekonomi - upp till 10 platser hos Uppsala Universitet

Doktorand i nationalekonomi - upp till 10 platser

Publicerad: 2021-11-30
 
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen förbereder dig för en akademisk karriär såväl som för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, där våra alumner har viktiga positioner i samhället. Vi erbjuder en intellektuellt stimulerande forskningsmiljö med ett flertal forskningsseminarier varje vecka och ett stort flöde av internationella gäster. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
Arbetsuppgifter
Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning. Du kan läsa mer om forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen här.
Kvalifikationskrav
Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), inklusive åtminstone 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master eller magister) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.
Särskilda antagningskrav
Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi (tre terminer) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Antagningskraven måste vara uppfyllda vid antagningen, men inte nödvändigtvis vid tiden för ansökan. Studenter som förväntar sig uppfylla de allmänna och särskilda kraven senast i början av augusti är välkomna att söka.
Ansökningsförfarande
Handlingar som ska ingå i en ansökan:
  1. Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt redogör för vilka fält inom nationalekonomi du främst är intresserad av.
  2. Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.
  3. Kopior av uppsatser som författats.
  4. Ett CV.
  5. Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE-testet. Resultatet av ett GRE-test ska skickas direkt till institutionen. GRE: school code 0247, dept. code 1801.
Vi rekommenderar även att utländska sökande tar TOEFL-testeteller IELTS-testet och ser till att resultatet av detta test skickas direkt till institutionen:
Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet
Box 513
751 20 Uppsala
Telefon: +46 18-471 0000
TOEFL: inst. code _7996 IELTS: ingen inst.code
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-08-15. Placeringsort: Uppsala.
Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander eller stipendiefinansiering.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Antagningsansvarig Christoph Hedtrich, christoph.hedtrich@nek.uu.se eller studierektor Mikael Bask, mikael.bask@nek.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2022 UFV-PA 2021/4309.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 10
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2021/4309
Sista dag för ansökan: 2022-02-01 Logga in och sök jobbet

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Future Finder