Lund University

Flera branscher

17 812 följare

Systemadministratör hos Lund University


Vi är i en expansiv fas där vi tar över en hel del applikationer från övrig IT-verksamhet vid universitetet. Vi söker därför en systemadministratör för drift och underhåll av applikationer i Linuxmiljö men till viss del även Windows.
Kravprofil
Att arbeta som systemadministratör innebär ett nära samarbete med kunder och leverantörer. Vi söker någon som kan arbeta självständigt, är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta med olika typer av människor, har ett strukturerat arbetssätt samt gillar att felsöka och lösa problem. Noggrannhet, lyhördhet, uthållighet och att arbeta proaktivt är andra viktiga egenskaper som vi söker.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat installation, felsökning, patchning/uppgradering, systemövervakning, rättning av fel/problem, dokumentation av driftrutiner samt automatiseringsarbete av olika slag.
Ansvara för driften av applikationer och hantera ärenden som kommer in från kund relaterat till applikationer vi sköter driften för.
Fortsätta arbetet med att ta in nya applikationer från andra delar av universitetet.
Koordinera införande av nya applikationer men även uppgraderingar och förändringar av befintliga.
Vara i kontakt med systemförvaltare för att stämma av så att alla krav och önskemål uppfylls.
Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kompetens, samt några års arbetslivserfarenhet av följande områden:
  • Kompetens inom Linux Server (Redhat/Ubuntu, Jboss, Nginx, Tomcat, Apache, Bash, Certifikathantering och SAML2)
  • Erfarenhet av att jobba med Git eller andra versionshanteringssystem
  • Erfarenhet och kompetens i automatisering av driftrutiner

Meriterande kvalifikationer
  • Erfarenhet av installation och underhåll av GitLab och Jenkins
  • Kompetens inom Windows Server (IIS, AD, Brandväggar, Webbhotell, Windows policys, Identety providers, VM Ware)
  • Erfarenhet av installation och drift av File maker database
  • Tidigare arbetat med förvaltning av flera parallella system och kunna prioritera arbetsuppgifterna så det passar kundernas behov
  • Erfarenhet av att använda Jenkins eller liknande verktyg för automatisering

Övrigt

Eventuellt kommer provanställning att tillämpas.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Future Finder