Stockholm University

Flera branscher

7 474 följare

Postdoktor i utveckling av kraftfält för vatten inklusive maskininlärning hos Stockholm University


vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-07-04.
Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum.
Projektbeskrivning
Inom ramen för ERC Advanced Grant projektet GAS-WAT (Gases in Water, Prof. Lars G.M. Pettersson, PI) är ett delprojekt att utveckla en högkvalitativ kraftfältsbeskrivning för vatten som inkluderar dissociation. Detta kommer att bygga på avancerad elektrostatisk respons för intermediära och längre avstånd och maskinlärd CCSD(T) nivå beskrivning av växelverkan på kortare avstånd.
I kombination med träning av ett djupt neuralt nätverk utsträcks tillämpningarna i både tid och rum. Ett speciellt fokus blir tillämpningar med t ex umbrella sampling för att undersöka eventuella speciella strukturer i vatten som kan associeras med de föreslagna HDL och LDL lokala fluktuationerna (Nilsson&Pettersson, Nature Commun. 6 (2015) 8998) och deras möjliga roll för gasers löslighet och transport i vätskan.
Prof. Petterssons teorigrupp verkar inom XSoLaS gruppen som kombinerar experiment och teori inom avdelningen för Kemisk Fysik vid Institutionen för Fysik inom Stockholms universitet (www.xsolasgroup.fysik.su.se).
Arbetsuppgifter
Anställningen avser utveckling och implementering av kraftfält inklusive maskininlärning med speciellt fokus på tillämpningar på vatten i dess olika former.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningen baseras på dokumenterad teoretisk bakgrund och erfarenhet relevant för området, kunskap om och erfarenhet av teoretiska metoder, analytisk förmåga, skicklighet i programmering, förmåga att arbeta i grupp såväl som individuellt, samt personligt engagemang. En stark motivation anses vara viktig för framgångsrik forskning på postdoktorsnivå.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Lars G.M. Pettersson, tfn 0704-95 19 90, Lars.Pettersson@fysik.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-2320-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-2320-21 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Future Finder