Region Skåne

Namn: Najla Vallander

Ålder: 22 år

Studier: Ekonomie kandidatprogrammet (Företagsekonomi), Lund

Hur ser en typisk dag ut på din praktik?

- Det beror väldigt mycket på dagen. Ibland är jag på kontoret hela dagen och ibland är jag med mina kollegor på olika möten hela dagen. Det kan vara antingen på koncernkontoret i Malmö eller på plats på olika ställen utanför kontoret, till exempel sjukhus eller vårdcentraler där man träffar medarbetare på plats där de jobbar. Så det varierar verkligen.

Ser du något tydligt värde av din praktik?

- Ja, absolut. Inte bara när det gäller referenser utan också de erfarenheter som jag får, och bara att vara på ett kontor eller en arbetsplats och umgås med kollegor är ju en erfarenhet i sig.

Vad skulle du säga att du uppskattar mest med din praktik?

- Jag uppskattar den flexibiliteten som jag har i att hitta ett område som jag tycker är intressant eller som jag ser värde i och där jag tycker att jag kan tillföra något, istället för att få förutbestämda arbetsuppgifter från andra. Det ökar motivationen och drivkraften att jobba inom de områden som jag tycker själv är intressanta.

Känner du att din praktik är relevant för det du tänker dig som din framtida karriär?

- Det är inte direkt kopplat måste jag säga. Men eftersom jag har mycket flexibilitet är jag fri att koppla mitt arbete på den enheten jag jobbar med sånt som jag tycker är intressant och sånt som jag vill jobba med i framtiden. Till exempel vill jag jobba med hållbarhet, och på den enhet som jag är på nu jobbar de inte direkt med det. Men min uppgift har blivit att komma på idéer eller sätt att utveckla strategier för hur de kan integrera det i sitt arbete. Så det är kul!

Vad känner du är viktigast inför framtiden med praktiken?

- Framförallt är det den praktiska erfarenheten och inblicken i hur en verksamhet fungerar. Särskilt en stor och offentlig verksamhet som Region Skåne. Hur den fungerar rent organisatoriskt, hur strukturen ser ut, hur många olika nivåer det finns.

Är det något annat du vill lägga till?

- Ja, faktiskt! Det jag lärde mig av det här var att man borde vara öppen för olika möjligheter. Från början hade jag aldrig kunnat tänka mig att jobba på en offentlig organisation som Region Skåne, jag hade en tanke att jag ville jobba i ett stort privat företag. Men jag tror att man måste vara öppen, för då dyker det alltid upp någonting på vägen som man kan koppla till ens intresseområde. Det viktigaste är att få in en fot och börja någonstans.

Läs mer om fördelarna med praktik här.

 Börja sök praktik redan idag!