Klimatberäkningar i praktiken at Miljöbron Skåne

Posted 3 days ago

Klimatberäkningar i praktiken

 

Kort om Sydvatten
Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och förser nästan en miljon skåningar med vatten varje dag, dygnet runt, året om. Det kommunalägda bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Utöver att leverera vatten bedriver Sydvatten forskning om hur vattenkvaliteten påverkas av förändringar i klimatet för att även framtidens skåningar ska ha tillgång till gott och friskt dricksvatten.

Praktikuppgift
Sydvatten har som mål att bli klimatneutrala senast 2030 och en viktig del i arbetet är att skapa en bild av varifrån utsläppen kommer samt beräkna hur stora de är. Sydvatten gör årligen ett klimatbokslut och bygger också löpande ut det med fler poster för att göra beräkningarna mer detaljerade och inkludera fler delar av verksamhetens klimatpåverkan. Beräkningarna och kalkylarken som används för att sammanställa klimatbokslutet har byggts upp och utvecklats kontinuerligt under de senaste åren. Sydvatten vill nu göra ett omtag och se över strukturen på räknearken som används. Den nya strukturen som byggs upp ska underlätta inmatning, eliminera felkällor, möjliggöra enklare jämförelser mellan år och smidigt kunna uppdateras löpande både med nya siffror och poster.

Till den här praktiken söker vi dig som är bra på att bygga användarvänliga kalkylark i Excel samt följa och förstå dataflödet från inmatning till slutresultat. Du är självgående, noggrann och tar egna initiativ. I din ansökan får du gärna skicka med exempel på tidigare arbeten där du använt Excel eller hanterat stora datamängder. Under praktiken kommer du givetvis också lära dig mycket mer om klimatberäkningar och hållbarhetsrapportering.

Praktiken genomförs under höstterminen 2023 och görs inom ramen för en kurs som ges vid universitetet/högskolan. Upplägget är flexibelt och bestäms i dialog med kontaktperson på Sydvatten.

Sustainalink förmedlar den här praktikplatsen och finns även med som extra stöd under praktiken. Läs mer på https://sustainalink.se/.