Master student sökes för analys av kostnadseffektivitet inom sjukvården at Acorai AB

Acorai AB utvecklar diagnostiska verktyg och monitoreringsverktyg för förbättrad hantering av hjärtsvikt. Vi söker nu nya appliceringsområden av vår produkt inom sjukvården.

Vi söker någon som kan identifiera de delar av sjukvården där det finns potential för AI och nya sensorteknologier att förbättra det diagnostiska arbetslfödet. Vi vill veta var i sjukvården det finns utrymme för ett rule-out device för att skapa bättre screening, och undvika att dyra metoder används i onödan.

Projektet kommer att gå ut på att indentifiera de sjukdomar som kostar samhället mest att diagnostisera, sensitiviteten och specificiteten av dessa metoder, kostnad per "gulstandard test", m.m. Även intervjuer med sjukvårdspersonal för att bättre kartlägga sjukvårdens behov kommer att ingå.

Erfarenhet av statistik och grundläggande kunskap inom medicinsk diagnostik är ett plus men inget krav.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Future Finder will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.