Studerende søges til evaluering/metodeopsamling i innovativt format at AOF Center Fyn

Expires in 6 days

Vi søger studerende, der med analytiske og kritiske øjne, der som en del af sit projektarbejde vil beskæftige sig med evaluering af vores projekt JEPS (Job, Engagement, Personlig udvikling & Social inklusion) og sikre en innovativ og kreativ opsamling, der er anvendelig for andre på beskæftigelsesområdet fremadrettet. Vi forestiller os, at du fx kan dykke ned i en eller flere af følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan vi skabe en metodeopsamling, der er let tilgængelig og anvendelig i praksis?
 • Hvilke metoder og tilgange i projektet er de vigtigste faktorer for projektets resultater?
 • Hvilke konkrete værktøjer, der kan anvendes i praksis fremadrettet, kan udtrækkes af projektet?
 • Hvordan bidrager et projekt som JEPS-projektet til at udmønte hensigterne i den forenklende reform af LAB-loven (jan. 2020)?
 • Hvilken betydning har JEPS-projektets tilgang til borgere for deres jobparathed og overordnede trivsel?
 • Hvad er styrkerne og svaghederne i samarbejdet mellem jobcenteret og JEPS som anden aktør for borgerens succes med at komme i beskæftigelse?

Vi søger studerende:

 • der skriver speciale/opgave alene eller i en gruppe.
 • vi forestiller os, at du studerer inden for: Antropologi, Sociologi, Statskundskab eller Offentlig administration. Men alle studieretninger er velkommen til at henvende sig.
 • med interesse for arbejdsmarkedet og udsatte grupper.
 • med interesse i samarbejde på tværs af organisationer (jobcenter og anden aktører)
 • med interesse i kvalitative evalueringsmetoder
 • med interesse i at finde nye og kreative løsninger for en metodeopsamling/beskrivelse af tilgangen/værktøjskasse (fx digitalt, video eller andet)

Praktisk forventer vi, at du:

 • Indsamler empiri på vores 4 adresser (Ringe, Svendborg, Vejen og Esbjerg)
 • Vil arbejde med et ”produkt”, som vi kan anvende i praksis fremadrettet (en håndbog, metodebeskrivelse eller noget tredje - alt efter hvad du vælger at undersøge).
 • Hvis du ønsker det, kan du få en kontorplads i Svendborg. Og ellers forventer vi, at du kan arbejde hjemmefra og at vi kan holde møder osv. digitalt

Om projekt JEPS

Projekt JEPS er et beskæftigelsesrettet projekt støttet af EU’s Socialfond. Et tre-årigt projekt, der gennem et håndholdt og individuelt tilrettelagt forløb skal få borgere langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Projektets særlige tilgang til målgruppen og håndholdte aktiviteter er omdrejningspunktet for projektets resultater. Deltagerne tilbydes et grundforløb på 4 uger, et 22 ugers opkvalificerende forløb samt 26 ugers efterværn. Hver deltager bliver tilknyttet en banebryder, som følger dem gennem alle faser og som støtter og vejleder dem i de faglige, sociale og personlige forhold, som knytter sig til deres ledighed og jobsøgning.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere?

Ring eller skriv til: Sally Goings Darre, 40 64 29 26, sgd@aofcenterfyn

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Future Finder can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.