Projektassistent till forskningsprojekt om hatbrott at Malmö University


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso– och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för

Institution

Forskningen vid Institutionen för kriminologi är fler- och tvärvetenskaplig vilket innebär att den samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapsområden. I forskningen läggs särskild vikt vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem samt vid hur resultaten från forskningen kan tillämpas för att kunskapsbasera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Vid Institutionen ges utbildningar i kriminologi på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildningarna är flervetenskapliga, bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser och syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället. Både program och fristående kurser är populära och det internationella masterprogrammet har studenter från stora delar av världen.

Innehåll och arbetsuppgifter

Hatbrott är ett samlingsbegrepp som vanligtvis omfattar hets mot folkgrupp, olaga diskriminering, samt brott där gärningspersonens motiv helt eller delvis varit att kränka brottsoffret på grund av dess uppfattade ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller liknande omständighet.
Hatbrott är en särskilt allvarlig brottslighet som ska prioriteras av Polismyndigheten. Samtidigt visar tidigare forskning och rapporter från svenska myndigheter att det finns omfattande brister i hanteringen av hatbrottsärenden. Delvis har polisen svårt att identifiera brott med hatmotiv såväl som med att utreda och bevisa hatmotivet. Det är få fall som når domstol, och i dessa är det ofta oklart om hatmotivet påverkat straffet på det sätt som varit målet med lagstiftningen.
Det aktuella projektet har utvecklats i samråd med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Syftet är att fylla de allvarligaste kunskapsluckorna och identifiera möjliga vägar framåt i en mer effektiv och rättssäker hantering av anmälda hatbrott. I projektet kombineras både kvalitativa och kvantitativa analyser för att identifiera effektiva metoder för att utreda hatbrott.
Vi söker en projektassistent vars arbetsuppgift främst kommer bestå av att läsa en stor mängd anmälningar och utredningar av hatbrottsärenden, och med hjälp av en kodmall systematisera innehållet i SPSS. Projektassistenten kommer även arbeta med transkribering av intervjuer med yrkesaktiva inom rättsväsendet, samt i mån av tid, sammanställa tidigare forskning.
Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Malmö universitet och Umeå universitet. Tjänsten är förlagd till Malmö universitet.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:
 • Relevant akademisk bakgrund, exempelvis inom kriminologi, rättssociologi eller sociologi
 • Erfarenhet av kvantitativ metod och analys
 • God förmåga att utföra uppgifter inom givna tidsramar
 • God förmåga att bearbeta stora informationsmängder
 • God samarbetsförmåga
 • Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande för denna anställning är:
 • Erfarenhet av att ha arbetat i SPSS
 • Erfarenhet av brottsutredning
 • Erfarenhet av arbete med frågor kopplade till hatbrott

Upplysningar

Frågor om tjänstens innehåll besvaras av Mika Hagerlid,
Övriga frågor om anställning inom Malmö universitet besvaras av HR-specialist Ewa-Marie Dahlgren,
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-03-17 Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
 1. CV
 2. Kontaktuppgifter till två referenser från tidigare arbetsplats/erfarenhet av relevans för tjänsten
 3. Examensbevis samt relevanta betyg och intyg
 4. Ett personligt brev på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen.

Övrigt

Anställningen är på 100% under perioden 1 juni 2023 – 31 maj 2024.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Provanställning tillämpas.

Tillträde

2023-06-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-s@mau.se
Sekocivil@seko.ku.se
naser.eftekharian@mau.se
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on Future Finder