Stockholm University

Multiple industries

8,980 followers

Universitetslektor i pedagogik, inriktning organisation och ledarskap at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2023-04-03.

Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik är ett ämne som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination främst inom institutionens kurser och program med inriktning mot organisation och ledarskap.
Även undervisning inom övrigt kursutbud kan förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsrelaterat och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grundnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då en stor del av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik, inriktning organisation och ledarskap.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning, handledning och kursutveckling inom pedagogik i kurser med fokus på organisation och ledarskap. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats främst genom publicering och behandling av frågeställningar, teorier och metoder inom ämnesområdet för anställningen. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet inom anställningens ämnesområde beaktas.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid:
  • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Carina Carlhed Ydhag, tfn 08-16 30 87, .
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kay Artle tfn 08-16 40 49, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Future Finder