Studentermedhjælpere til fælles finansfunktion i Københavns Kommune at Koncernservice


I Københavns Kommunes Center for Finans finder vi løsninger, der sikrer bedre og billigere administration til gavn for borgere og ansatte i København.
Center for Finans løser alle typer af finansopgaver med fokus på leverancer af høj kvalitet – til tiden.
Til at understøtte arbejdet i Center for Finans søger vi studentermedhjælpere til vores opgaver og projekter i snitfladen mellem finans og IT. En del projekter relaterer sig til vores store SAP-økonomisystem, som vi arbejder på at optimere ved at tage nye funktioner i brug samt udnytte de eksisterende funktioner bedre.
Derudover arbejder vi med procesoptimering, digitalisering og automatisering af eksisterende arbejdsgange. Til disse opgaver søger vi studentermedhjælpere, som kan bistå i projekter og med løbende opgaver.
Vær med på en digital rejse på tværs af kommunen
Du bliver ansat i Center for Finans og tilknyttet Regnskabskontor eller vores Risk og Compliance kontor – fordelt på disse kontorer er vi i alt ca. 70 medarbejdere.
Konkret vil du blandt andet komme til at arbejde med risikostyring, regnskabsanalyse, finansprocesser, systemimplementering, optimering af finansprocesser, change management og automatisering.
Københavns Kommune er lige blevet opgraderet til den nyeste version af SAP S4/HANA, som giver kommunen mulighed for optimering af eksisterende finans- og regnskabsprocesser via bedre udnyttelse af SAPs standardløsninger. Vi arbejder med projekter og tiltag, der er med til at udvikle finansområdet og de tilhørende kontroller.
Centralt for mange af projekterne er en effektiv anvendelse af økonomisystemet, automatisering og en intelligent implementering af kontroller og en risikobaseret tilgang. Vi arbejder bl.a. med systemunderstøttelse af risiko og compliance gennem implementering af SAP GRC og SAP BIS.

Dine arbejdsopgaver

Dine primære opgaver vil være at understøtte arbejdet i de to kontorer i tæt samarbejde med dine kollegaer. Opgaverne kan bestå af følgende
 • understøttelse af projektledere i deres arbejde. Fx forberedelse til og opsamling fra workshops
 • analyse af projektmateriale og data – herunder opsamling og præsentation af data
 • udtræk af rapporter og bearbejdning af data i Excel
 • dataindsamling i forbindelse med analyser
 • opdatering og tegning af arbejdsgange/procesbeskrivelser/forretningsgange

Dine opgaver vil variere alt efter, hvad du har talent for, og hvad vi har af opgaver.

Vi tilbyder

 • selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver
 • et godt og uformelt arbejdsmiljø med fokus på høj læring for at få indsigt i og blive en del af den digitale rejse på finansområdet på en af Danmarks største arbejdspladser
 • et studiejob, der giver mulighed for at prøve forskellige muligheder af i organisationen, og for den rette kandidat vil det give mange spændende muligheder for at søge en fast stilling efter end uddannelse

Den ideelle kandidat

Vi forestiller os, at du er i gang med en universitetsuddannelse – måske på det økonomiske eller regnskabsmæssige område. Derudover forestiller vi os, at du har flere af nedenstående kompetencer eller har lyst til at dyrke dem
 • har analytisk sans
 • er god til at arbejde med data og Excel
 • er god til at formulere dig skriftligt
 • kan formidle data på en let forståelig måde, herunder visualisere data og budskaber via eksempelvis PowerPoint, tabeller, diagrammer m.m.
 • måske har erfaring med projekter, arbejdsgange/procesbeskrivelser

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er til besættelse pr. 1. september 2022.
Ansættelsen er efter gældende overenskomst med den relevante faglige organisation.
Arbejdstiden er ca. 15 timer om ugen, og vi er fleksible i forhold til dit studie, og der er mulighed for hjemmearbejde eller fremmøde i vores flotter lokaler tæt ved Fuglebakken Station.
Ansættelsesområdet er Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, og tjenestested er Koncernservice.

Er du interesseret?

Så er du velkommen til at ringe til teamleder Klaus Nordman Østrup 2383 5749 eller teamleder Jens Jekes Suhr 3167 5332.

Søg via linket senest søndag den 7. august 2022

Vi afholder samtalerne løbende og senest i uge 32/33.
Koncernservice er en professionel serviceorganisation
I Koncernservice har vi et stærkt fagligt miljø med kompetente og specialiserede medarbejdere inden for finans, løn, HR og personalejura. Vi udvikler konstant vores kompetencer og faglighed for at kunne forenkle arbejdsgangene, når vi etablerer nye teknologiske løsninger på tværs af kommunen. Og vi insisterer på, at vores løsninger skaber en reel effekt hos vores brugere på den længere bane. Vi er ca. 600 medarbejdere, der løbende er i dialog med kommunens syv forvaltninger og ca. 45.000 medarbejdere. Vi er med andre ord administrativt samlingspunkt, der skal sikre en effektiv og intuitiv digital administration for hele Københavns Kommune. Mød os på .

Remember to mention that you found this position on Future Finder