Psykologer til Børnehus Syd i Aabenraa og Esbjerg at Odense Kommune

Kan du se dig selv arbejde i et spændende krydsfelt mellem udviklingspsykologi og psykotraumatologi? Hvor du i et tværfagligt samarbejde kan hjælpe børn og unge udsat for fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb, og hvor din faglige vurdering har indvirkning på hvilke indsatser, der iværksættes til barnet?

Vi søger på grund af intern flytning og barsel to psykologer pr. 1. oktober 2022.

Til vores afdeling i Esbjerg søges psykolog til fast stilling og til vores afdeling i Aabenraa søges barselsvikar.

Om jobbet

Psykologernes arbejdsopgaver er mangeartede og indeholder bl.a.:
 • Udredning af børn og vurdering af deres belastningsgrad. Der er høj grad af metodefrihed, og der trækkes på både narrative, mentaliserings baserede, psykodynamiske og kognitive tilgange
 • Udarbejdelse af skriftligt produkt, hvori observationer, vurdering og anbefalinger til det fremadrettede støtte- eller behandlingsbehov samles
 • I hvert sagsforløb at indgå i tæt tværfagligt teamsamarbejde med børnehusets socialrådgivere. Dette betyder i praksis, at sagen drøftes løbende, og at der udveksles faglige perspektiver og tanker, både mundtligt og skriftligt
 • Løbende samarbejde i sagen mellem de involverede sektorer (politi, sundhedsvæsen, kommune og børnehus) med henblik på at vidensdele og koordinere den fremadrettede indsats, herunder deltagelse ved sagssamråd
 • Overværelse af politiets videoafhøringer af børn
 • Korte kriseinterventionsforløb med børnene og/eller deres nære omsorgspersoner, såfremt der er behov for dette. Dette kan både ske i forlængelse af politiets videoafhøring og efter aftale på sagssamråd
 • I et mindre omfang mulighed for traumebehandling, samtaleforløb med henblik på stabilisering og/eller supervisionsopgaver, efter interesse og kompetencer
 • At bidrage til børnehusets funktion som videns enhed. Børnehus Syd bidrager til udviklingen af nye screeningsredskaber på Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet og formidler viden om børnehusets opgaver og traumer hos børn til relevante samarbejdspartnere. Derudover tilbyder Børnehus Syd traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi som behandlingsmetode til børn udsat for seksuelle overgreb i Danmark i et projektsamarbejde med VIVE og Socialstyrelsen

Om os

Børnehus Syd har siden 2013 koordineret indsatserne omkring børnene og udredt dem for deres aktuelle belastningsgrad som følge af de overgreb, der er mistanke om. Vi er forankret i Odense kommune og består af afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa. Vi har som nyere tiltag ansat en psykologfaglig leder, som arbejder på tværs af vores 3 afdelinger. Vi samarbejder med kommune, politi og sundhedsvæsen om at sikre barnet så skånsom en indsats som muligt, og vores udredning og skriftlige produkt indgår i kommunens børnefaglige undersøgelse.

Om dig

Vi søger derfor en autoriseret psykolog – eller en der er på vej til at blive det – der står stærkt i sin faglighed, kan skabe en tryg kontakt til børnene, og som kan formidle sine observationer og vurderinger skriftligt. Børnehuset udreder børn i alderen 0-18 år, men børnene fra 0-6 år udredes primært af vores psykologer. Vi har barnets egen oplevelse i fokus, og den faglige vurdering baserer sig på samtale, leg og observationer af barnet samt screeninger.

Om dig

Som vores nye psykolog forestiller vi os, at du er autoriseret eller på vej til at blive autoriseret, gerne med praksiserfaring i at arbejde med mindre børn, og med viden om eller interesse for krisepsykologi og psykotraumatologi. Er du ikke autoriseret vil der blive udarbejdet en plan for autorisationen.

Vi tilbyder

 • et meningsfuldt og fagligt spændende arbejdsfelt
 • mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialviden indenfor overgrebsområdet
 • opkvalificering efter behov og et fokus på videreuddannelse indenfor området, herunder monofaglig og tværfaglig supervision
 • mulighed for monofaglig såvel som tværfaglig sparring
 • gode muligheder for selv at tilrettelægge din tid og dine opgaver samt mulighed for jævnligt at arbejde hjemmefra
 • imødekommende kollegaer og en lille arbejdsplads, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
For Børnehus Syd er fællesskab en værdi og en grundtanke om, at det er den fælles indsats, der gør forskellen. Det er derfor vigtigt for os, at du ser en værdi i tværfagligt samarbejde og tværfaglige input, både under udredning og i det skriftlige produkt, og at du arbejder godt i teams, såvel som selvstændigt. Det skriftlige produkt er en væsentlig del af vores arbejde, og du skal derfor trives med at udarbejde skriftlige vurderinger og have gode formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt. Idet vi er 2 mindre enheder på hhv. 8 og 9 medarbejdere samt en afdelingsleder hvert sted, er det betydningsfuldt for os, at du kan tage ansvar, og at du vil være bidragende ind i det kollegiale fællesskab.
Vi får dagligt besøg af børn i svære livsomstændigheder, og vi sætter en værdi i at møde dem (såvel som voksne og samarbejdspartnere) med smil, omsorg og tillid. Vi har en uformel omgangstone og høj grad af kollegial omsorg, da vi ved, at det er vigtigt at kunne passe på os selv og hinanden. Det betyder derfor også noget for os at spise frokost sammen hver dag, ligesom vi har fast torsdagskage og fælles kaffepauser, i det omfang det er muligt. Vi værner om at kunne grine og have det hyggeligt sammen som kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 32-37 timer om ugen (efter aftale). Skriv gerne i ansøgningen hvilken stilling du ønsker at søge, og hvilket timeantal du ønsker.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Børnehus Syd her.
Du er også meget velkommen til at ringe til en af følgende:
Børnehus Syd Esbjerg: afdelingsleder Jannie Salskov på 4029 0236
Børnehus Syd Aabenraa: afdelingsleder Anita Lindenborg på 2380 7410
Børnehus Syd Esbjerg og Aabenraa: psykologfaglig leder Sissel Brønserud på 3033 4183.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 19. august 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. august 2022 i Aabenraa og den 26. august 2022 i Esbjerg.

Remember to mention that you found this position on Future Finder