Ergoterapeut søges til Autismetilbuddet Tornhuset Hus 1 at Odense Kommune

Autismetilbuddet Tornhuset Hus 1 søger en dygtig ergoterapeut. Du vil komme til at arbejde et sted med 7 dejlige borgere, dygtige kollegaer i dejlige omgivelser og på en arbejdsplads med stor uddannelsesaktivitet.

Om jobbet

Her er et udsnit af ergo-faglige opgaver i Hus 1:
 • Afdækning af behov for hjælpemidler i borgerens hjem eller aktivitetstilbud
 • Give et billede af borgerens evne til at bearbejde sanseindtryk og sansebearbejdningsmønster
 • Beskrive hvilken stimulering der kan have betydning for borgerens trivsel og adfærd – regulering af sanseapparatet
 • Formidles baggrund for borgerens adfærd samt handlemønstre til samarbejdspartnere
 • Hvilke aktiviteter og hvilken støtte kan borgeren tilbydes i forskellige niveauer af arousal ud fra observationer af borgerens nuværende sansemønster
 • Sikre de gode arbejdsstillinger – for personale og borgere
 • Hav øje for omgivelsernes påvirkning – Der laves tilpasninger i omgivelserne som muliggør aktivitet for borgere
Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend, samt 1-2 rådighedsvagter (sovende vagt) på en 4 ugers plan. Ergoterapeuten har 2-4 månedlige vagter i dagbeskæftigelsen, som giver mulighed for at have øje for borgernes fulde dag. Samtidig giver det mulighed for at samarbejde med ergoterapeuten på værkstedet.

Om os

Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup. Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, LA2, sanseintegration og KRAP.
På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv. Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og flere har andre psykiatriske problemstillinger. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.
Der bor 7 borgere i Hus 1. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. Borgerne i Hus 1 har et lavt til middel funktionsniveau. De får blandt andet støtte til personlig pleje, støtte til adfærd samt støtte til at have en god og overskuelig hverdag.
Den faglige sammensætning i Hus 1 er 1 ergoterapeut, 1 social- og sundhedsassistent og 4 pædagoger og en pædagog studerende.

Om dig

Vi forventer, at du:
 • Kan støtte den enkelte borger og tilpasse og graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer
 • Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme - det vil sige opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet
 • Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer og er sikker i faglig dokumentation
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og nonverbalt
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende
 • Er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet
 • Kan arbejde selvstændigt og i teamarbejde
 • Er i besiddelse af kørekort

Vi tilbyder

 • Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø
 • Introvagter, hvor du får viden om handicappet autisme samt pædagogiske metoder
 • Et lærende miljø med fokus på sidemandsoplæring
 • En arbejdsplads med mange interne kurser der kvalificerer dig til jobbet løbende
 • Faglig supervision
 • Teammøder/personalemøder hver uge

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentligt, men ønsker du færre timer kan vi også løse det.
Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?

Du kan få yderligere information ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Britta Riisom på 23 25 84 56 eller på brir@odense.dk.

Det praktiske

Ansøgningsøgningsfrist er den 21. august 2022. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, så vent ikke med at sende din ansøgning.

Remember to mention that you found this position on Future Finder