Stockholm University

Multiple industries

8,396 followers

Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2022-08-19.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 8000 studenter räknat i personer varje år och har idag ca 180 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 40 administratörer.
Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning i pedagogik. Vi erbjuder en bred palett av utbildningar, bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och Yrkeslärarprogrammet. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL) som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen.

Arbetsuppgifter

Utbildningsadministratörens roll är att genom ett proaktivt arbete se till att vi som stödprocess hanterar administrationen med både hög kvalité och bra serviceanda. Administratören arbetar med hela processen från antagning till betygsrapportering och stöttar verksamheten både internt och externt.
I arbetsuppgifterna ingår administration av institutionens program och kurser inom främst lärarprogrammen samt fristående kurser. Detta innebär bland annat att lägga upp utbildningstillfällen i SISU, registrera studenter, lägga ut information på webbplats, skicka välkomstbrev, boka lokaler, lägga scheman, se till att webbregistrering fungerar, ge stöd till lärarna med lärplatformen Athena samt till lärare och studenter under kursens gång, förbereda resultatrapportering, genomföra kursutvärderingar samt arkivering
Anställningen innehåller såväl övriga allmänt förekommande administrativa uppgifter som att aktivt bidra till institutionens och administrationens utvecklingsarbete. Den teknisk-administrativa gruppen inom institutionen har en god sammanhållning och en hög kompetensnivå där alla oavsett befattning hjälps åt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen och erfarenhet från utbildningsadministration, helst inom universitet/högskola. Du har en hög servicekänsla och förmåga att arbeta strukturerat med god organisation och effektiv prioritering. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du har god datorvana och är van att arbeta i standardprogrammen i Microsoft Office. Du har även god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av administration från universitet eller högskola och därmed god kunskap om de förordningar och regelverk som styr vårt dagliga arbete är starkt meriterande, så även erfarenhet av systemstöden Ladok, Athena, TimeEdit, NyA, SISU och Polopoly.
Arbetet är utåtriktad med mycket kontakt såväl inom och utanför institutionen och ett nära samarbete med institutionens studierektorer, programansvariga, studievägledare, lärare och övriga utbildningsadministratörer samt den centrala administrationen och andra institutioner. Det är därför viktigt att du har en god samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 6 månader med möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av administrativ chef Claudia Hakanen, claudia.hakanen@edu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Future Finder