Stockholm University

Multiple industries

8,405 followers

Forskare i medicinsk strålningsfysik (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-08-30.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel.

Projektbeskrivning

Anstälningen kommer att ha anknytning till projektet SINFONIA – Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour (Home – Sinfonia (sinfonia-appraisal.eu)) som beviljats forskningsstöd från Euratom research and training programme med anslagsnummer 945196.
Projektet fokuserar på att utveckla ett omfattande system för persondosimetri inom strålbehandling med avseende på stråldosen från den spridda strålningen och de hälsorisker den medför. Med hjälp av individanpassade patientmodeller och analytiska algoritmer bestäms dosfördelningar i organ och vävnader som ligger delvis i eller helt utanför det primära strålfältet.
Kliniska behandlingsprotokoll och maskinspecifika parametrar kommer att användas för att simulera dose delivery. Därtill kommer experimentella mätningar och Monte Carlosimuleringar användas för att uppskatta stråldosen både i och utanför det primära strålfältet från de sekundärneutroner som produceras vid protonbehandling med beam scanningteknik.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning och utveckling av en utförlig och omfattande metod som inkluderar mätningar och simuleringar för att ta hänsyn till stråldosen från strålning utanför primärfältet i patienter med lymfom och/eller andra tumörer som behandlas med foton- eller protonterapi.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i dosimetri, Monte Carlosimuleringar och modellering av den biologiska effekten av strålning på celler, samt riskbedömning efter medicinska bestrålningar. Den framgångsrika kandidaten har dokumenterad kunskap relevant för ämnesområdet, goda kunskaper om den vetenskapliga metoden, analytisk förmåga, personlig motivering och god samarbetsförmåga.
Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning. Sökande uppmuntras att inkomma med lämplig dokumentation som stöder dessa kvalifikationer, såsom kunskap, förmåga, och erfarenhet. Sökandes kvalifikationer kommer att bedömas genom referenser och intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid under 12 månader. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Iuliana Toma-Dasu, tfn 072-147 42 57, iuliana.livia.dasu@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-1759-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-1759-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Future Finder