Deloitte Denmark

Multiple industries

8,819 followers

Kickstart din karriere som revisorgraduate i Aarhus, Kolding eller Esbjerg at Deloitte Denmark

Expires tomorrow

Bliv fremtidens revisor hos Deloitte

Vi kalder vores Audit & Assurance Graduate Programme for The ChangeMaker Programme. Det er et 2-årigt fuldtidsprogram, der giver dig mulighed for at få praktisk erfaring inden for revision med mulighed for samtidig at fortsætte dine studier. For at sikre os, at du oplever succes, har vi udviklet et internt uddannelsesprogram, der vil ruste dig til at anvende, forbedre og udfordre den måde, vi reviderer vores kunder på. Derudover får du tildelt timer til dine studier for at sikre din teoretiske udvikling. Programmet giver dig også mulighed for at skabe din egen karrierevej i overensstemmelse med din passion.

Vi har kontorer i Jylland og på Fyn fordelt på i alt 6 kontorer, der alle har en god og hyggelig atmosfære til fælles, men dog adskiller sig fra hinanden med hver deres særlige kvaliteter. Fælles for alle vores Deloitte-kontorer er, at vi har fokus på at løse vores kunders problemer, og vores revisorer specialiserer sig derfor i specifikke markeder, segmenter og brancher. I rekrutteringsprocessen hjælper vi dig med at beslutte, hvilke af vores kundesegmenter du er bedst kvalificeret til, og hvor du er mest motiveret til at specialisere dig, når du bliver ChangeMaker. Uanset hvilke kunder du arbejder med, vil vi sikre os, at du oplever succes. Du kan læse mere om vores segmenter på vores karriereside.

Spændende opgaver venter dig

Som revisor i Deloitte vil din primære base være på Deloitte-kontoret. Arbejdsstedet vil dog ofte variere afhængigt af de pågældende opgaver og kunder. Fælles for de fleste projekter er, at de udføres i teams, dog med nogle individuelle opgaver og tidsfrister, der skal overholdes.
I den første periode vil dit arbejde omfatte en lang række opgaver, bl.a.:

  • Analyse og forståelse af kundernes interne kontrolmiljø inden for: Varetagelse af personaleomkostninger, kreditorer, debitorer og andre regnskabsmæssige områder.
  • Udførelse af risikovurderinger af regnskabsområder baseret på din viden om en kundes struktur og interne processer.
  • Løbende og mere dialog med kunder fra første dag på din rejse mod at blive en betroet rådgiver.
  • Deltagelse i regnskabsafslutningen i tæt samarbejde med et erfarent revisionsteam, herunder revision af diverse poster for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede.
  • Udarbejdelse af årsregnskaber for virksomheder af forskellig størrelse.

Vi dyrker en kultur, hvor du opmuntres til at tage ansvar og lede på netop dit udviklingsniveau. Din faglige og personlige udvikling vil være i fokus, og du vil blive tildelt en coach, som vil hjælpe dig, når du møder udfordringer. Med tiden vil du tage del i oplæringen af yngre kolleger og bliver ansvarlig for kundeteams.
Du har følgende kvalifikationer og erfaring

  • Som person er du nysgerrig og brænder for at udvikle dine kompetencer inden for revision og kunderelationer. Du er ambitiøs og elsker at lære og udfordre status quo på en ydmyg måde.
  • Din interesse for innovative og digitale løsninger samt evnen til at bruge den som løftestang til at skabe forretning bringer dig et skridt foran.
  • Relevant erhvervserfaring eller anden aktivitet, hvor du har udvist stort engagement som fx frivilligt arbejde eller sport, vægtes også højt.
  • Du kan blive ChangeMaker på forskellige stadier i din karriere. Vi forestiller os, at du enten er i gang med eller har afsluttet en af følgende uddannelser med et godt resultat: cand.merc.aud., HA, HD, Professionsbachelor i Finans eller anden finansiel uddannelse.
  • Beherskelse af dansk, både mundtligt og skriftligt, er en forudsætning.

Klik på “ansøg nu” nedenfor, hvis du er parat til at blive en del af vores team.

Send os din ansøgning, dit CV og karakterudskrift fra din nuværende og tidligere uddannelse – tips og tricks til din ansøgning finder du her på siden. Derudover er det vigtigt, at du angiver, hvilket af vores kontorer du gerne vil arbejde på.
Du skal være opmærksom på, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før vi har modtaget alle de ønskede dokumenter. Vi afholder interview- og assessment days løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Din ansøgning kan være enten på dansk eller engelsk – det er helt op til dig.

Du er velkommen til at kontakte vores rekruttør, hvis du har spørgsmål til stillingen eller Deloitte.

Vi glæder os til at høre fra dig!