Examensarbete för förbättrad robusthet i kommunens byggnader at Ljungby kommun

Om arbetsplatsen

Ljungby kommuns värdegrund är ”vi är öppna, vi är framåt och vi vill”. Det betyder att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och kreativa och har service i fokus. Mångfald och lika villkor är viktigt för oss. I vår kommun känner vi arbetsglädje, trivsel och trygghet.
Vi är ca 2 900 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service och vi välkomnar olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger stora möjligheter till utveckling.
Besök oss gärna på www.ljungby.se/jobb
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Examensarbete för förbättrad robusthet i kommunens byggnader
Ljungby kommun äger ett stort antal byggnader för alla kommunala verksamheter, till exempel förskolor, bibliotek, gymnasium, grundskolor, särskilda boenden, kulturbyggnader och kontorsarbetsplatser. Dessa byggnader behöver vara driftsäkra för att våra viktiga verksamheter ska kunna fungera och hållas igång år efter år. Detta innebär att även svåra påfrestningar som kraftiga väderhändelser eller bortfall av el, värme, vatten och liknande måste kunna hanteras.
För att säkerställa funktionen i dessa byggnader söker vi nu dig, högskolestudent, som vill studera, analysera förutsättningar och utarbeta en åtgärdsplan för att förbättra vår robusthet. Då detta arbete är omfattande ser vi med fördel att du avgränsar dig till ett eller två specifika områden. Ljungby kommun tar med fördel emot flera studenter inom detta område. Resultatet av din uppsats kan bidra till kommunens utveckling och samhällsnytta för våra invånare. Du får dessutom värdefulla kunskaper och kontakter i arbetslivet som kan stärka ditt CV.
Du som student ansvarar tillsammans med din handledare för att föreslå ett ämne och en tydlig idé för uppsatsen och hur den kan bidra till att utveckla Ljungby kommun. Därefter får du en kontaktperson hos Ljungby kommun som bidrar med expertkunskap och hjälper dig med underlag. Du kommer att handledas av våra kompetenta medarbetare på fastighetsavdelningen i Ljungby kommun.
Ljungby är en kommun som växer, med siktet inställt på 35 000 invånare år 2035.
När din uppsats är godkänd skickar du den till ansvarig kontaktperson på kommunen. Därefter presenterar du ditt projekt muntligt för berörd förvaltning eller avdelning.
Du ansvarar för kontakten med kommunens kontaktperson. Om uppsatsarbetet pausas, avbryts eller inte fullföljs ska du meddela detta till kontaktpersonen på kommunen.
Sekretessavtal kan behövas mellan dig och kommunen när det gäller viss information.

Kvalifikationer

Projektet passar dig som ska skriva uppsats på C-nivå eller högre inom områdena risk/säkerhet, byggnadsteknik eller klimatanpassning.
Har du funderingar, idéer och frågor om detta examensarbete är du välkommen att kontakta Stefan Lehr, säkerhetsingenjör, stefan.lehr@ljungby.se, tel 0372-78 93 28.

Anställningens omfattning

Vi tillämpar löpande urval, tveka inte att kontakta oss!

Ansökan

Referensnummer:A933580

Övrigt

Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Future Finder can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this position on Future Finder