Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning cancer och onkologi at Lund University

Posted 2 weeks ago


Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Forskargruppen för funktionell bröstcancergenomik
Framtidens cancersjukvård kommer att omfatta individuell kartläggning av mutationer i tumörcellernas DNA för att matcha varje patient till rätt behandling. Därför måste vi bättre förstå vilka mutationer som är viktiga. Idag ligger fokus helt på de mutationer som är enklast att tolka medan så kallade ”tysta” eller synonyma mutationer som inte direkt förändrar ett protein filtreras bort. Även synonyma mutationer kan dock vara funktionella genom effekter på t ex mRNA-splicing eller translationshastighet. Vi studerar synonyma mutationer i bröstcancer från flera tusen svenska kvinnor för att kartlägga hur de påverkar tumörernas egenskaper. Arbetet omfattar både bioinformatiska analyser och funktionella studier. Genom vår forskning hoppas vi kunna visa att även ”tysta” mutationer är viktiga, så att fler patienter kan få tillgång till målstyrd behandling. Vårt arbete kan också leda till att vi identifierar nya mål för läkemedelsbehandling och att standarden för hur sekvenseringsdata analyseras omvärderas.
Enheten söker nu en doktorand för forskarutbildning i doktorandprojekt "Re-evaluating silent mutations in breast cancer - biological function and clinical impact". Anställningen är på heltid under fyra år. Önskat tillträdesdatum är den 1 april 2020 eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter
Vi söker en välorganiserad och ambitiös doktorand för att studera de biologiska och kliniska effekterna av genetisk variation i bröstcancer med särskilt fokus på synonyma varianter. Projektet omfattar bioinformatiska analyser av data från storskalig sekvensering inklusive analyser av mutationer och genuttryck, liksom experimentellt arbete med cellinjer och vanligt förekommande molekylärbiologiska metoder.
Kvalifikationskrav
Sökanden ska uppfylla grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten: https://www.medicin.lu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/behorighet med examen i relevant ämnesområde, t ex molekylärbiologi, biomedicin eller bioteknologi med dokumenterad erfarenhet av bioinformatik.
Sökande ska också ha mycket goda kunskaper i engelska - både muntligt och skriftligt.
Särskilt meriterande
Dokumenterad praktisk erfarenhet av storskalig sekvensering (laborativt arbete och dataanalys) och erfarenhet av arbete med sterilteknik (humana cellkulturer eller mikrobiologi) är särskilt meriterande.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: Avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.
Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Remember to mention that you found this on Future Finder