Studieprojekt - Miljørigtig tagopbygning til lav hældning - Efterår 2020 at AK Bruun ApS

Expires in 5 days

PROJEKTBESKRIVELSE
KN Tagdækning er en virksomhed med hovedsæde i Humlum ved Struer. Vi har gennem 40 år i byggebranchen opbygget betydelige kompetencer inden for tagdækning – herunder isolering, ovenlys, konstruktioner m.m., og vi er således en stærk, allround sparringspartner, når vores kunder - regioner, kommuner, erhvervsvirksomheder og private - står over for et tagprojekt. Vi gennemfører tagprojekter i hele Danmark samt Grønland og Færøerne.

Kvalitet er nøgleordet i måden, vi arbejder på. Vi kender de udfordringer, vores kunder står overfor, og vi er særdeles skarpe, når vi taler om logistikken i vores projekter. Vi får arbejdet gennemført til tiden og projektet til at lykkes.

KN Tagdækning ønsker også at være skarp på levering af ”de mest miljøvenlige løsninger” til vores kunder, og på denne måde være med til at yde vores bidrag til den grønne omstilling. Der er uendeligt mange tagmaterialer – tagpap, membraner, isolering m.v. på markedet, med forskellige ”grønne” egenskaber, og det er en stor udfordring at vælge både til og fra. Derfor søger vi hjælp fra studerende, som kan rette fokus på følgende:

  • Hvordan sammenligner vi bedst materialerne m.h.t. miljøbelastning, udvaskning, levetid, recycling, sundhed for medarbejdere, tæthed og krav til brand/isolans m.v.?
  • Hvordan indarbejder vi bedst muligt totaløkonomi i vores kunderådgivning om forskellige miljørigtige tagløsninger? Evt. udvikling af simuleringsmodel.
  • Hvordan kan KN Tagdækning sikre, at processen fra modtagelse af ordre til levering af ny tagbelægning til kunder i Danmark, Grønland og Færøerne, bliver så miljøvenlig som muligt?

Vi er meget bevidste om, at ovenstående case spænder vidt, og sikkert ikke kan løses inden for et enkelt semester. Derfor er vi naturligvis meget åbne over for en dialog om casen – herunder afgrænsning, nye innovative vinkler m.v. så det kan passe til læringsmålene for jeres uddannelse. Vi ser meget frem til at høre fra jer, og hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Anna Katrine Bruun fra AK Bruun ApS, som faciliterer projektet i samarbejde med KN Tagdækning A/S.

Så snart vi har fundet et match til projektet, vil fremsendte CV blive slettet i.h.t. GDPR.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Future Finder can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.