Student sökes för examensarbete inom produktionsteknik (15 hp) at Elajo

Elajo har tagit fram en ny metod för att avvattna och torka slam kallad Freeze Dry Unit och ingår i det nya affärsområdet Elajo Technology Solutions. Metoden ger mindre miljöpåverkan och minskade kostnader genom mindre energianvändning och minskade transporter men också en stor möjlighet till slutna flöden av fosfor, då stora mängder fosfor finns i exempelvis avloppsslam. Fosfor är ett primärt näringsämne och nödvändigt vid matodling. Det krävs alltså effektiva metoder för att ta tillvara på detta. Fosforåtervinning kan möjliggöras genom torkning till en hög torrsubstanshalt.

Bakgrund

Elajo kommer under 2020 börja leverera Freeze Dry Unit till kunder. För att på ett effektivt sätt kunna göra detta behöver en helt ny produktionsprocess byggas upp.

Mål

Syftet med examensarbetet är att arbeta nära produktionsledaren och dokumentera och analysera arbetet samt att lämna rekommendationer på hur produktionen i framtiden kan utvecklas då produktionsvolymen ökar.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget går ut på att sammanställa och hjälpa till vid produktionsutvecklingen samt ge rekommendationer på vidare utveckling. Möjlighet till egen utformning av frågeställningar finns.

Utbildning/inriktning/linje:

  • Ingenjör inom maskinteknik, industriell ekonomi eller med relevanta kunskaper inom produktion
  • Antal studerande: 1–2
  • Startdatum för exjobb: augusti/september
  • Beräknad tidsåtgång: ca 10 veckor heltidsarbete

Kontaktpersoner och handledare Stefan Ekstand VD/Affärsområdeschef telefon 0491-767630.

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygsutdrag

Om Elajo

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal.

Med fokus på energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. Vi kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser.

Elajo har över 940 medarbetare på 38 orter runt om i Sverige och en omsättning på 900 miljoner kronor.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Future Finder can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.