Examensarbete: Modern elektronik på hög höjd; kosmisk strålning och SRAM och FPGA at Saab AB

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk. Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av 25 medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

Din roll

Elektronik blir alltmer avancerad, kompakt, energisnål och arbetar med allt högre frekvenser. Vi har idag programmerbar och konfigurerbar elektronik i allt från tvättmaskiner, våra mobiler till flygplan och satelliter. Om en tvättmaskin stannar varje gång vi pratar i mobilen kanske det utgör ett irritationsmoment och reklamationsärende, medan det för elektroniken inom vissa områden såsom flygindustri, rymdindustri och försvarsindustri inte accepteras några fel överhuvudtaget!
Saab Dynamics utvecklar elektronik av yppersta världsklass i säkerhetskritiska applikationer och som dessutom ska fungera i de mest extrema miljöer av kyla, värme, vibrationer, störningar och strålning. Produkterna ska fungera felfritt från första sekund ‑ även efter 25 år. Detta möter vi genom högt ställda krav, omsorgsfull design och systematiskt hög kvalitet. Säkerhetstänkande och val av speciella konstruktioner för säkerhetskritiska delar för oss mot målet av nolltolerans mot fel. Det finns gott om utmaningar och en sådan utmaning vill vi att just du ska bita tag i!
Ett allt populärare sätt till flexibel och kompakt elektronikkonstruktion är så kallade FPGA, programmerbara logiska kretsar som numera kan innehålla hela mikroprocessorer som byggblock. När antalet grindar ökar blir de också allt mindre och känsligare för störningar. En sådan störning är kosmisk strålning där partiklar från yttre rymden och solen kan tränga genom produkten och träffa en krets. Det kan då uppstå permanenta skador eller bara en temporär påverkan i form av t.ex. bitfel i minnen eller att status i logiska kretsar plötsligt blir något helt annat än det förväntade. När man inte bara har programmerbar utan även konfigurerbar elektronik blir det allt viktigare att fånga upp dessa "mjuka" fel.
Examensarbetet handlar om fel orsakade av partikelstrålning, speciellt fokus på SRAM FPGA där bitfel kan påverka konfigurationen av logiken och få allehanda konsekvenser. Kännedom om vilka partiklar som kan skapa dessa felhändelser och i vilka miljöer de förekommer är en del av litteraturstudiedelen. Tänkbara metoder att upptäcka och kompensera för uppkomna fel är en intressant utmaning.
Examensarbetet kan bestå i marknadsundersökning, litteraturstudie samt experiment och anpassas efter de sökande.
Målet med examensarbetet är att avgöra vilken typ av elektronik som är bäst lämpad och mest härdad för säkerhetskritiska flygande produkter samt tänkbara metoder att hantera uppkomna fel.
Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.


Din profil

Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av fysik och/eller elektronik och ska genomföra ett examensarbete på 30 eller 15 hp på en civilingenjörs-, master- eller bachelorsutbildning. Erfarenhet av strålfysik eller elektronikkonstruktion är en fördel men inget krav.
Examensarbetet kan utföras av en eller två personer och anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Placeringsort är Linköping.
Varmt välkommen med din ansökan!
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Future Finder can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this on Future Finder