Physical event

Malmö universitet Karriärmässa 2023 / Malmö University Career Fair 2023

Come and meet organisations, employers and companies at Malmö university Career Fair 2023!

9 March 12:00 - 15:00 CET

Add to calendar

Atriet Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, 211 19, Malmö, Sweden


Organised by Malmö University

The event has passed

Karriärmässan 2023 (in english below)

Karriärmässan 2023 vänder sig till dig som är student, doktorand eller alumn vid Malmö universitet. Mellan kl. 12.00 och 15.00 är atriet i Niagara fullsatt med företag och organisationer från olika branscher och sektorer som letar efter kandidater och kompetens, är du deras blivande kollega?  

Karriärmässan 2023 är ett utmärkt tillfälle för dig att få personlig kontakt med lokala företag och organisationer för anställning, praktikplats, eller annan typ av samarbete. För dig som är mitt i utbildningen kan du till exempel hitta ingångar till sommarjobb eller samarbetspartner till ditt examensarbete. 

Inspirationsföreläsning

“Ett meningsfullt framtida yrkesliv - det börjar med dig" 

Karriärmässan inleds med en inspirationsföreläsning med Yrkeslivsagenten om ditt meningsfulla framtida yrkesliv. Korta, relevanta teorimoment varvas med individuella reflektionsövningar och gruppreflektioner. Är du modig finns möjlighet att få personlig speed coaching på plats.  

Under 60 minuter erbjuds du 

- En djupare förståelse för dina kompetenser och styrkor 

- Konkreta verktyg för att bli en klokare VD för ditt egna yrkesliv 

- Reflektioner kring beståndsdelarna av ett meningsfullt yrkesliv 

- Kort summering av kompetens- och motivationsteori 

Passa på att boka din plats redan idag, begränsat antal platser.  

 

För att anmäla dig till inspirationsföreläsningen som ges på svenska klockan 11.30 - 12.30 fyll i formuläret på följande länk: https://forms.office.com/e/znuz6zhBYY

Har du några frågor är du välkommen att mejla oss på career@mau.se

Välkomna!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Malmö University Career Fair 2023

The Career Fair 2023 is an opportunity for students, doctoral students and alumni of Malmö University to meet companies and organisations from different industries and sectors. Between 12.00-15.00 you will have the opportunity to speak directly with employers and hear what skills they are looking for to join their organisation. Are you one of their future colleagues?  

Career Fair 2023 offers you the personal contact with local companies and organisations for employment, internship, summer jobs or other type of collaborations, for example partners for your thesis. 

Inspirational talk

The Career Fair starts with an inspirational talk by Caroline from Yrkeslivsagenten 10.00-11.00 AM, on how to create a meaningful and sustainable career. In short, relevant career tools interspersed with individual and group reflection exercises. If you are brave, there is the possibility to receive a personal speed coaching on the spot.   

For 60 minutes you are offered  

- A deeper understanding of your skills and strengths   

- Concrete tools to become a wiser CEO for your own professional life  

- Reflections on the elements of a meaningful career  

- Brief summary of competency and motivation theory   

 Take the opportunity to book your place today, limited places available.

Be sure to get a seat at the inspirational talk by registering at the link below, the seats are limited!  

 

Register for the inspirational talk that is given in english at 10.00 - 11.00 at the following link: https://forms.office.com/e/znuz6zhBYY

If you have any questions you are welcome to email us at career@mau.se

Welcome!


How to get to Malmö universitet Karriärmässa 2023 / Malmö University Career Fair 2023


Do you want to organise your own virtual event?